PREINSCRIPCIÓ POSTOBLIGATORI 2020-21

La preinscripció per als ensenyaments postobligatoris serà: del 27 de maig al 3 de juny en el cas de batxillerat; del 2 al 8 de juny els cicles de grau mitjà d’FP; i del 10 al 17 de juny, en el cas dels cicles de grau superior d’FP; i del 25 de maig i el 5 de juny, el PFI.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és Imagen1-1030x271.jpg

NO han de fer la preinscripció aquells  alumnes que vulguin continuar els seus estudis a l’Institut de Flix. Aquests alumnes només caldrà que facin una reserva de plaça, que en aquestes circumstàncies, es farà contestant el correu que us arribarà i indicant que l’alumne continuarà en el centre el curs 2020-21 cursant estudis de batxillerat.

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.

Pels alumnes que vinguin d’un altre centre:

La preinscripció és el tràmit que cal fer per poder accedir a un centre sufragat amb fons públics.

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA. .

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport electrònic

*(disponible del 27 de maig al 3 de juny)

– Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar “Sol·licitud electrònica”,”Vés-hi”

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en cas de sol·licitud en suport informàtic

Documentació identificativa:

Major d’edat:

 • DNI / NIE / Tarja de residència
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Llibre de família

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-la abans de finalitzar el període de reclamació.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 27 de maig al 3 de juny)

– Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar,”Suport informàtic”,”Vés-hi”
– Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat junt amb la documentació al mail institutflix@gmail.com, especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció + nom i cognoms de la persona”.

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977410459, en horari de 9 a 12 hores, a partir del dia 27 de maig. No s’atendrà ningú que no tingui cita prèvia.

4.- TERMINIS:

 • Enviar sol·licitud: Del 27 de maig al 3 de juny
  (possible enviar documentació fins el dia 4 de juny)
 • Publicació de l’oferta de places: 21 de maig
 • Matrícula ordinària: Del 8 al 14 de juliol
 • Matrícula extraordinària (només per matrícula a 2n curs, si s’està pendent de l’avaluació de setembre): Del 7 al 10 de setembre

Podeu ampliar aquesta informació a l’apartat de preinscripció del web “Estudiar a Catalunya” : preinscripció batxillerat

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport electrònic

*(disponible del 2 al 8 de juny)

– Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar “Sol·licitud electrònica”,”Vés-hi”

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic

Documentació identificativa:

Major d’edat:

 • DNI / NIE / Tarja de residència
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)

Menor d’edat:

 • DNI alumne i del Pare/Mare o Tutor
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)
 • Llibre de família

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat acadèmic nota mitja numèrica ESO
 • Si encara l’està cursant; certificat nota mitjana de 1, 2, 3 ESO
 • Certificat prova d’accés (no cal certificat si superada a partir del 2011, sinó termini fins ”pendent determinar”))
 • Per 2n. curs: Últim butlletí de notes de 1r. curs

No cal adjuntar certificació acadèmica si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO (s’obtindrà de les bases de dades d’Educació). Si no s’ha pogut obtenir, caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

*(disponible del 2 al 8 de juny)

– Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar,”Suport informàtic”,”Vés-hi”
– Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat i la documentació escanejada al mail institutflix@gmail.com , especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció + nom i cognoms de la persona”.

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977410459, en horari de 9 a 12 hores, a partir del dia 2 de juny.

4.- TERMINIS:

 • Enviar sol·licitud: Del 2 al 8 de juny
  (termini per enviar la documentació fins al 9 de juny)
 • Publicació de l’oferta de places: 29 de maig
 • LListes amb puntuació provisional: 9 de juliol
  • Tots els llistats es publicaran en aquest web
  • Informa si cal enviar documentació complementària durant el període de reclamació, per no haver-se pogut creuar dades, a institutflix@gmail.com (especificant a l’assumpte del correu “reclamació preinscripció + nom i cognoms de la persona)
 • Reclamació puntuacions: Del 10 al 14 de juliol
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 15 de juliol
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 20 de juliol
 • Llistes d’admesos: 30 de juliol
 • Matrícula ordinària: de l’1 al 7 de setembre

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle:

 • VIA 1: 60% de les places: via ESO o estudis equivalents
 • VIA 2: 20% de les places: via PQPI i Formació professional bàsica
 • VIA 3: 20% de les places: via Prova d’accés, Curs d’Accés a Grau mitjà o altres titulacions (PFI)

Més informació: Web del Departament d’Educació

1.- PRESENTAR SOL·LICITUD EN SUPORT ELECTRÒNIC

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari i NO S’HA DE PRESENTAR CAP CÒPIA AL CENTRE NI DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA.

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport electrònic

*(disponible del 10 al 17 de juny)

– Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar “Sol·licitud electrònica”,”Vés-hi”

Nou

2.- SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC

Únicament en casos que no sigui possible la presentació de la sol·licitud electrònica

Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, caldrà enviar el document que genera l’aplicació junt amb la documentació escanejada o fotografiada per mail al centre triat en primera opció.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud només en cas de sol·licitud en suport informàtic

Documentació identificativa:

 • DNI / NIE / Tarja de residència
 • TSI (Tarja Sanitària Individual)

Documentació a efectes de baremació:

 • Certificat de la prova d’accés (no cal presentar si obtingut a partir del 2011)
 • Certificat nota mitjana Batxillerat (no cal presentar si obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà (no cal presentar si obtingut des del 2016-17)
 • Certificat nota mitja d’altres estudis que hi donin accés (COU, BUP, CFGS, FP2..)

Si aquesta informació no ha pogut obtenir-se de les bases de dades d’Educació, s’haurà d’acreditar documentalment la qualificació obtinguda abans del pendent de determinar

Els alumnes pendents d’avaluació extraordinària de batxillerat o cicle formatiu han de presentar certificat de qualificació abans pendent de determinar

Accés a la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic

*(disponible del 10 al 17 de juny)

– Un cop s’hi accedeix, anar a “Pas 1”, “Per internet”, triar,”Suport informàtic”,”Vés-hi”
– Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, enviar el document generat i la documentació escanejada al mail: institutflix@gmail.com , especificant a l’assumpte del correu “Documentació preinscripció + nom i cognoms de la persona”.

Nou

3.- ATENCIÓ PRESENCIAL EN EL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Caldrà sol·licitar cita prèvia trucant al telèfon 977410459, en horari de 9 a 12 hores, a partir del dia 10 de juny

Nou

4.- TERMINIS:

 • Enviar sol·licitud: del 10 al 17 de juny
  (termini per presentar la documentació fins el 18 de juny)
 • Publicació de l’oferta de places: 5 de juny
 • LListes amb puntuació provisional: 13 de juliol
  • Tots els llistats es publicaran en aquest web
  • Informa si cal enviar documentació complementària durant el període de reclamació, per no haver-se pogut creuar dades, a institutflix@gmail.com(especificant a l’assumpte del correu “reclamació preinscripció + nom i cognoms de la persona)
 • Reclamació puntuacions: Del 14 al 16 de juliol
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 20 de juliol
 • Llistes amb puntuació ordenada definitiva: 23 de juliol
 • Llistes d’admesos: 30 de juliol
 • Matrícula: de l’1 al 7 de setembre

Nou

5.- ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l’accés al cicle.

Només s’assignarà plaça (o llista d’espera) quan la qualificació que consti en la llista ordenada definitiva sigui igual o superior a 5.

 • 60% de les places:via de Batxillerat o estudis equivalents (COU, BUP). Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries.
 • 20% de les places:via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM). S’estableixen les prioritats següents:
  • 1a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives prioritàries
  • 2a: CFGM d’altra família professional + CAS amb optatives prioritàries
  • 3a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives no prioritàries
  • 4a: CFGM d’altra família professional + CAS amb optatives no prioritàries
  • 5a: CFGM + formació per a les proves d’accés o curs de preparació per a les proves (centre formació d’adults – CFA)
  • 6a: CFGM d’una família professional afí (veure quadre famílies-opcions)
  • 7a: CFGM d’una família professional no afí
   Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle formatiu de grau mitjà
 • 20% de les places:via Prova d’Accés o altres titulacions
  Si per alguna via no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.

Consulta les opcions d’accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol

Més informació: Web del Departament d’Educació

Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

La presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2020-2021 dels programes de formació i inserció serà entre el 25 de maig i el 5 de juny. Ateses les circumstàncies excepcionals d’emergència sanitària ocasionada per la Covid 19, aquest curs el procés es realitzarà preferentment de forma telemàtica.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament d’un correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre  (institutflix@gmail.com) demanat en primera opció amb la sol·licitud i la documentació acreditativa adjunta. El centre contestarà el  correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. En aquest correu es notificarà el número de sol·licitud i el dia i hora en la que es trucarà per realitzar l’entrevista que es farà de forma no presencial per telèfon o videoconferència.

L’enllaç de l’aplicació de preinscripció per als PFI és: http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/PFI/9404-PFI.pdf

De manera excepcional i, només quan no sigui possible, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licitud mitjançant cita prèvia al telèfon del centre (977410459) de 9h a 12h. No s’atendrà ningú que no tingui cita prèvia.

Trobareu més informació a la web Estudiar a Catalunya