Nova organització dels ensenyaments postobligatoris (BAT, CF I PFI)

A partir de dimecres dia 5 de novembre, i seguint les indicacions de la  RESOLUCIÓ SLT/2700/2020 de  29 d’octubre, publicada aquest cap de setmana, es reduirà la presencialitat al centre de l’alumnat de batxillerat, cicles formatius i PFI, iniciant així un model híbrid en aquests ensenyaments, alternant classes presencials amb ensenyaments on-line.

Amb aquesta nova organització, l’alumnat de batxillerat haurà de venir al centre tres dels cinc dies de la setmana i l’alumnat de cicles formatius i PFI, quatre dels cinc dies.

En aquest espai podeu consultar el calendari dels diferents ensenyaments. Mireu-lo cada setmana, ja que hi haurà alternança i els dies de no presencialitat poden canviar d’una setmana a una altra.

També podeu accedir als horaris a través del menú lateral esquerra de la pàgina principal de la web de l’Institut: COVID-19/HORARIS ENSENYAMENTS HÍBRIDS

NOTES:

Les classes online es faran a través de vidoconferència utilitzant Meet o Zoom

A banda, cada matèria pot utilitzar l’Entorn Virtual d’Aprenentatge “EVA” que s’hagi decidit: Moodle o Classroom.

Tots heu de tenir un entorn EVA per a cada matèria.

L’horari on-line del model híbrid serà exactament igual a l’horari de classe habitual, de 8,30h a 15,00h. Les classes seran de 45-50m i l’esbarjo de 11,30h a 12,00h.

  • Inici classe:         HORA ASSIGNADA + 5 MINUTS
  • Fi classe:             HORA ASSIGNADA – 5 MINUTS

Les classe on-line programades són obligatòries. Cal seguir explicant la matèria, resoldre exercicis encomanats, dubtes…

L’alumnat haurà de tenir la càmera del seu dispositiu connectada en tot moment i el micròfon en posició off.

Si no s’indica el contrari, els exàmens es faran sempre durant els dies en què l’alumnat assisteix presencialment al centre.

Us heu de comunicar amb el vostre professorat amb: correu electrònic xxxx@iesflix.cat  / ClikEdu.

HORARIS ENSENYAMENTS HÍBRIDS: