MATERIAL QUE HAN DE PORTAR ELS ALUMNES

 • Una carpeta d’anelles amb separadors per a cada matèria, inclosa la Tutoria.
 • Fulls de quadrícula 5×5 amb forats.
 • Fundes de plàstic per a cada matèria.
 • Sols 1 estoig, preferiblement no metàl·lic, que contingui: llapis, goma, maquineta, bolígrafs (blau, negre i vermell), colors de fusta, pegament, tisores i un regle petit de màxim 20 cm.
 • Un arxivador de cartó o similar per guardar (a casa) els temes un cop acabats i avaluats (al final de cada trimestre).

UTILITZACIÓ DEL MATERIAL

 • Totes les matèries es treballen en fulls de quadrícula de forats i es guarden a la carpeta d’anelles convenientment separat en pestanyes.
 • La part teòrica s’escriu sempre amb bolígraf (no combinar més de tres colors de bolígraf).
 • Els exercicis es fan amb llapis, tot i que els enunciats es copien a bolígraf. Cal evitar els retoladors fluorescents i els retoladors de punta fina si travessen a l’altre costat del full, així com l’abusiu ús del corrector (típpex).
 • Per començar un tema sempre s’utilitza un full nou. Aquest ha de contenir el nom de la matèria, dalt a l’esquerra i, centrat i en majúscules, el nom del tema i el número. Cal que cada dia, en emprar aquests fulls, s’apunti la data. No s’han de  deixar espais en blanc dintre d’un tema.
 • Els llibres de text i de lectura han de portar el nom i cognoms ben visible i els de text s’han de folrar amb plàstic transparent.

AGENDA:

 • L’agenda serà proporcionada pel Centre al començament de curs previ pagament de 5 euros. El seu ús és obligatori.
 • S’han d’anotar totes les tasques a fer: exercicis, lectures, treballs, exàmens…
 • També s’utilitza per a fer comunicacions als pares, justificar absències… tot i que, també es farà servir l’aplicació clickedu.