CONFINAMENT 2 ESO C

Durant el confinament se seguirà l’hora que teniu a aquí.

Les classes online es faran a través de vidoconferència utilitzant Meet o Zoom

A banda, cada matèria pot utilitzar l’Entorn Virtual d’Aprenentatge “EVA” que s’hagi decidit: Moodle o Classroom.

Es farà una hora menys de classe de les que es fan presencialment i l’altra, s’haurà de dedicar a fer deures.

La videoconferència tindrà una durada aproximada de 45-50 minuts.

La videoconferència s’iniciarà a l’hora + 5  minuts (hem de tenir en compte que es pot donar el cas que un professor faci classe presencial l’hora anterior) i s’acabarà a l’hora – 5 minuts.

Es recomana que tingueu la càmera ON.

S’ha de tenir el micròfon OFF. Únicament es posarà ON quan demaneu participació aixecant la mà.

No es pot ni menjar ni beure.

Mantenir-se al lloc de treball.

Durant la videoconferència es faran les activitats que normalment es fan de manera presencial: corregir activitats, avançar matèria, aclarir dubtes…

Horari confinament

En aquest espai podeu consultar l’agenda de treball de cada matèria durant els dies de confinament.

En l’enllaç que us posem, el professorat anirà posant de manera resumida les activitats docents que hi ha previstes.

heu d’anar entrant cada dia a l’enllaç perquè s’anirà afegint informació periòdicament.

Agenda de treball

En aquest enllaç podreu consultar la freqüència de connexió i de presentació d’activitats que feu durant els dies de confinament.

Seguiment de la freqüència de connexió i de presentació d’activitats alumnat 2 ESO C