Visiteu el nou web

https://agora.xtec.cat/iesflix/

Aquest web deixarà de ser operatiu en uns dies.