IMPULS DE LA LECTURA


Consell Escolar

Imprimeix PDF

Membres del consell escolar

Presidenta:

M. Mar Carranza Pasarrius

Cap d'estudis:

Montse Guiu Rozas

Secretària:

Carmen Gracia Aguilar

Professors:

Àngel Fernández Solé

Dolors Montagut Masip

Biel Pubill Soler

F. Xavier Vega Castellví

Cristina Martínez Quílez

Cristina Estopà Rius

Pares:

Montserrat Estela Carreras

Dolors Martínez Agüera

Alumnes:

Pol Alabart Clua

Maria Franquet Roca

Laia Solé Armora

PAS:

Andreu Carranza Font

Ajuntament:

Norma català Ribera

Empresa

José Francisco López Aísa

AMPA

Carme Mauri Sales


COMISSIONS

PERMANENT


Sa. M. Mar Carranza

Presidenta

Sra. Montserrat Guiu

La Cap d’Estudis

Sr. Dolors Martínez Agüera

Representant pares

Sr. Ángel Fernandez

Representant professors

Sr. Pol Alabart

Representant alumnes

Sra. M. Carmen Gracia

Secretària


ECONÒMICA


Sra. M. Mar Carranza

Presidenta

Sra. Gisela Buil

Representant pares

Sr. Xavier Vega

Representant professors

Sra. Laia Solé

Representant alumnes

Sra. M. Carmen Gracia

Secretària


CONVIVÈNCIA


Sra. M. Mar Carranza

Presidenta

Sra. Montse Estela

Representant pares

Sra. Cristina Martínez Quiles

Representant professors

Sra. Maria Roca

Representant alumnes

Sra. M. Carmen Gracia

Secretària


Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços