Expliquem contes a primària

Imprimeix

RESUM DE LA PRÀCTICA

Des de la comissió de zona educativa ens fan la proposta d’anar a explicar contes als centres de primària amb alumnat de l’institut. L’activitat està adreçada als cursos de 1r i 2n d’ESO i seria treballada des de les matèries de llengua catalana i llengua castellana.

Aquesta proposta es va comentar a la reunió conjunta dels departaments per saber quines professores hi estarien disposades a participar.

El pas següent va ser demanar l’opinió sobre aquesta activitat als responsables de primària perquè valoressin la idoneïtat de l’activitat. Al mateix temps es va fer una llista d’alumnes que volguessin participar-hi ja que eren ells qui l’havien de dur a terme.

Finalment, amb la disponibilitat dels centres i dels alumnes, s’acorda que l’activitat es farà a Flix i a Ascó amb alumnes de 2n d’ESO i des de l’assignatura de llengua catalana.

S’aprofita aquesta activitat per fer una recollida de contes populars de tradició oral perquè els alumnes siguin conscients de la importància de la literatura popular i també la puguin transmetre a les noves generacions. Alguns d’aquests contes són “El corb i la rabosa”, “El conte de Pere Millet” (una versió del tradicional Patufet) i “La vella i els tres lladres”. A més, es va demanar als alumnes que en mantinguessin la morfologia i el lèxic propis de la varietat dialectal.

Un cop acordades les dates i els grups, els alumnes disponibles trien ells mateixos els contes tenint en compte la tipologia d’alumnes als quals els havien d’explicar i assagen diverses vegades entre ells l’activitat. En aquest punt se n’adonen de la importància de l’entonació, de les pauses, de la velocitat de dicció i de la gesticulació. També proposen de dur material gràfic de suport per fer més entenedora la narració.

L’explicació dels contes es va fer per torns i de manera rotativa, de manera que cada classe va poder sentir tots els contes. Després, les mestres dels grups van fer algunes preguntes de comprensió als alumnes per comprovar si els havien entès.

Cal afegir, a més, que tot el procés va ser enregistrat per un altre company de classe, que també es  va encarregar de fer-ne el muntatge audiovisual.

Amb aquesta activitat s’ha treballat la comprensió oral i escrita, l’expressió oral, el llenguatge no verbal i l’ús de les TIC.

ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS
Llengua catalana