DE LLOC EN LLOC. RECORREGUT PELS LLOCS EMBLEMÀTICS DE LA POBLACIÓ

Imprimeix

BREU RESUM DE LA PRÀCTICA

El contingut d’aquesta experiència es desplega en un conjunt d’activitats que els alumnes duen a terme a l’aula i fora de l’aula. Així, doncs, han de realitzar un power point dels llocs emblemàtics de la població de Flix, que inclou una breu explicació de la diapositiva, per a la qual cosa, prèviament han d’haver fet una recerca d’informació. Després, ells mateixos preparen sobre un plànol l’itinerari que seguiran durant la sortida per la població de Flix. Durant el recorregut hauran d’emplenar un dossier que inclou fotografies i preguntes sobre els indrets visitats, a partir de la informació que els proporcionaran els companys de 2n any de l’aula d’acollida, que actuaran com a “guies culturals”, ja que anteriorment s’ho hauran preparat a l’aula. L’excursió, que té una durada de tres hores, acaba amb un esmorzar a l’altre costat del “pas de Barca”, els alumnes aprofiten per fer-se fotos i comentar entre ells l’experiència, que s’ha gravat integrament. El treball acaba amb la maquetació final de l’activitat, l’exposició a la resta de companys de l’aula ordinària i amb l’autoavaluació del projecte.

ÀREES/MATÈRIES/MÒDULS

Llengua catalana, ciències socials i ciències naturals