IMPULS DE LA LECTURA


PQPI

Imprimeix PDF

Auxiliar en pintura

QUÈ SÓN ELS PQPI

Són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes.

La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

També donen l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.

 

DESTINATARIS

A joves majors de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa) i prioritàriament menors de 21 anys que no han obtingut el Graduat en ESO que poden tenir interessos diversos:

- accedir al món laboral

- continuar la formació professional en un cicle formatiu de grau mitjà

- treballar i continuar formant-se

- obtenir el Graduat en l’ESO

 

ACCÉS A ALTRES ESTUDIS

Els alumnes que superin únicament els mòduls obligatoris podran prosseguir estudis de formació professional del sistema educatiu si superen la prova d’accés a cicles de grau mitjà.

Els alumnes que treguin una nota mitja de curs de 8 podràn passar directament a un cicle formatiu de grau mitjà.

Els alumnes que obtinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria mitjançant aquests programes tindran l’accés directe a cicles formatius de grau mitjà.

 

DURADA

La durada dels mòduls obligatoris és d'un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores.

En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del/de la jove, amb un mínim de 175 hores.

 

FORMACIÓ

La formació dels PQPI s’estructura en mòduls ( mòduls A i B) i mòduls voluntaris (mòduls C):

 

Mòduls A: MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECÍFICA. (675-700 hores)

- Mòduls de formació professional de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals

- Inclou Formació pràctica en empreses (FCT) (200-225 hores)

- Inclou la realització d’un Projecte integrat (entre 30 i 60 hores)

Mòduls B: MÒDULS DE FORMACIÓ GENERAL (entre 240 i 550 hores)

- Mòdul de Desenvolupament i Recursos personals,

- Mòdul de Coneixement de l’Entorn social i professional

-Mòdul d’Aprenentatges Instrumentals Bàsics: matemàtiques, comunicació i TIC.

- Tutoria intensiva

Mòduls C: MÒDULS OPCIONALS PER A L’OBTENCIÓ DEL TITOL DE GRADUAT/ADA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

- Condueixen a l'obtenció del títol de graduat en ESO, sempre i quan es tinguin aprovats els mòduls obligatoris - Segons la formació prèvia de cada jove, pot necessitar realitzar mòduls preparatoris complementaris o pot tenir exempció de realitzar algun dels mòduls C

- En general es cursen en els centres de formació de persones adultes

 

TUTORIA I ATENCIÓ PERSONALITZADA

Els grups són reduïts: màxim de 16 alumnes.

Els grups ordinaris poden atendre fins a un màxim de dos alumnes per programa amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats, sempre i quan aquests joves puguin desenvoluparse en un lloc de treball i, per tant, realitzar la formació en centres de treball.

L’atenció personalitzada, la tutorització i l’orientació de l’alumnat són elements claus dels programes de qualificació professional inicial.

L’atenció individualitzada té com a finalitats:

  • el seguiment del procés formatiu de cada jove,
  • l’orientació personal, acadèmica i professional necessària per definir el seu projecte de futur i
  • l’acompanyament en la seva inserció laboral i/o educativa a la finalització del programa.

Segueix l'activitat del programa PQPI al nostre blog

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços