IMPULS DE LA LECTURA


Assessorament i reconeixement

Imprimeix PDF

Dim lights Embed Embed this video on your site

Que ès el servei d'Assessorament?

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d'assessorament.
  • Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

El cost d’aquest servei és de 60€.

Bonificacions i exempcions del preu public (caldrà justificar-ho documentalment).

(link a bonificacions i exempcions )

Que ès el servei de Reconeixement?

  • Permet reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
  • En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

-La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

-Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació.

-En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

-Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

-Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Cost del servei

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa.

Més informació

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços