IMPULS DE LA LECTURA


ESO

Imprimeix PDF

Graduat en Educació Secundària


ACCÉS: 6è de primària

DURADA: 4 cursos

Sortides acadèmiques

Accés a Batxillerat
 • Científic i tecnològic
 • Humanístic i social

 

Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Gestió Administrativa
 • Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies.

 

Distribució curricular
 • Crèdits Comuns
 • Optatives
 • Treball de Síntesi i de recerca
 • Crèdits de Tutoria

 

Crèdits comuns


Són els crèdits obligatoris que tothom ha de cursar.

Podeu consultar la distribució curricular dels ensenyaments ESO a http://www.edu365.cat/


Tutories i orientació

 • Reunions setmanals de la Comissió Pedagògica
 • Reunions setmanals amb els tutors
 • Reunions amb els equips educatius
 • Reunions amb l'EAP
 • Reunions amb l'educador/a social

 

Les tutories


1r cicle

 • Ús de l'agenda
 • Organització en el treball de cada dia
 • Iniciació a les tècniques d'estudi


2n cicle

 • Tècniques d'estudi
 • Tècniques de dinàmica de grups
 • Monogràfics
 • Orientació professional


Atenció a la diversitat

 • Agrupaments flexibles a les àrees instrumentals (català, castellà, matemàtiques)
 • Desdoblaments a les àrees d'anglès, tecnologia i ciències naturals
 • Atencions individualitzades
 • Aula d'acollida

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços