Assistència a la direcció

Imprimeix

Formació Professional de Grau Superior:

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ


GENERAL

MODALITAT DUAL

Durada

2.000 h

2.000 h

Formació en el centre educatiu

1.650 h

1.340 h

Formació en centres de treball

350 h

660 h

FORMA D'ACCÉS

MÒDULS PROFESSIONALS

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat que asseguren la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Exerceixen la seva activitat al costat d’un o més directius/ves, executius/ves o bé d’un equip de treball en un context de creixent internacionalització. Tenen un paper interpersonal, organitzatiu i administratiu (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats al sector públic o privat).

OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

SORTIDES ACADÈMIQUES

Accés a: