IMPULS DE LA LECTURA


Assistència a la direcció

Imprimeix PDF

Formació Professional de Grau Superior:

ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ


GENERAL

MODALITAT DUAL

Durada

2.000 h

2.000 h

Formació en el centre educatiu

1.650 h

1.340 h

Formació en centres de treball

350 h

660 h

FORMA D'ACCÉS

 • Batxillerat LOGSE
 • Tècnic FP2
 • COU
 • Prova d'accés (majors de 20 anys)
 • Accés directe des de Grau Mitjà

MÒDULS PROFESSIONALS

 • MP1. Comunicació i atenció al client (132h)
 • MP2. Gestió de la documentació jurídica i empresarial (132h)
 • MP3. Procés integral de l’activitat comercial (264h)
 • MP4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa (66h)
 • MP5. Ofimàtica i procés de la informació (132h)
 • MP6. Anglès (132h)
 • MP7. Segona llengua estrangera (132h)
 • MP8. Protocol empresarial (165h)
 • MP9. Organització d’esdeveniments empresarials (198h)
 • MP10. Gestió avançada de la informació (99h)
 • MP11. Formació i orientació laboral (99h)
 • MP12. Projecte d’assistència a la direcció (99h)
 • MP13. Formació en centres de treball (350h)

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix en assistir a la direcció i a d’altres departaments en les activitats d’organització, representació de l’entitat i funcions administrativa i documental; gestionar-ne la informació i la comunicació interna i externa, i realitzar altres tasques per delegació, utilitzant, en cas que sigui necessari, la llengua anglesa i/o una altra llengua estrangera, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat que asseguren la satisfacció del client o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL

Exerceixen la seva activitat al costat d’un o més directius/ves, executius/ves o bé d’un equip de treball en un context de creixent internacionalització. Tenen un paper interpersonal, organitzatiu i administratiu (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats al sector públic o privat).

OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

 • Assistent a la direcció
 • Assistent personal
 • Secretari / secretària de direcció
 • Assistent de despatxos i oficines
 • Assistent jurídic
 • Assistent en el departament de RH
 • Administratius a les Administratius i organismes públics

SORTIDES ACADÈMIQUES

Accés a:

 • Cursos d’especialització universitària
 • Graus universitaris

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços