IMPULS DE LA LECTURA


Instal·lacions Electrotècniques

Imprimeix PDF

Formació professional de grau superior

 

Durada: 2.000 hores

Formació en el centre educatiu: 1.650 hores

Formació en centres de treball: 350 hores

Matèries del batxillerat que s'han hagut de cursar per accedir al CF: Electrotècnia


CRÈDITS
 • C1. Instal·lacions d'electrificació per a edificis i habitatges (120h)
 • C2. Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a MT, BT i centres de transformació (120h)
 • C3. Tècniques i processos en les instal·lacions singulars en els edificis (200h)
 • C4. Tècniques i processos en les instal·lacions automatitzades en els edificis (150h)
 • C5. Gestió del desenvolupament d'instal·lacions electrotècniques (120h)
 • C6. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa (60h)
 • C7. Sistemes microinformàtics monousuaris (120h)
 • C8. Xarxes locals (90h)
 • C9. Desenvolupament d'instal·lacions elèctriques de distribució (120h)
 • C10. Desenvolupament d'instal·lacions electrotècniques en els edificis (150h)
 • C11. Qualitat (60h)
 • C12. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques (60h)
 • C13. Relacions en l'àmbit de treball (60h)
 • C14. Formació i orientació laboral (60h)
 • C15. Formació en centres de treball (350h)
 • Hores a disposició del centre: 160

 

COMPETÈNCIA GENERAL

Desenvolupar equips i instal·lacions de distribució d'energia elèctrica a mitjana tensió (MT) i baixa tensió (BT), instal·lacions singulars i d'automatització per a edificis destinats a habitatges, usos comercials i industrials, a partir de les especificacions tècniques i econòmiques acordades amb el client. Coordinar i supervisar l'execució, la posada en servei, la verificació i el manteniment de les instal·lacions esmentades, optimant els recursos humans i mitjans disponibles, amb les condicions de qualitat requerides i les de seguretat i normalització vigents.


ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
 • Disseny i desenvolupament de projectes d'equips i instal·lacions electrotècniques.
 • Construcció i posada al punt d'equips i instal·lacions electrotècniques.
 • Muntatge i posada en servei d'equips i instal·lacions electrotècniques
 • Manteniment d'instal·lacions electrotècniques

 

OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

Projectista de:

 • Línies elèctriques de distribució d'energia elèctrica en mitjana i baixa tensió i centres de transformació.
 • Instal·lacions d'electrificació en baixa tensió per a habitatges i edificis
 • Instal·lacions singulars (antenes, telefonia, interfonia, megafonia, seguretat i energia solar fotovoltaica) per a habitatges i edificis.
 • Instal·lacions automatitzades, domòtiques i de gestió tècnica, per a habitatges i edificis
 • Tècnic en supervisió, verificació i control d'equips i instal·lacions electrotècniques

 

SORTIDES ACADÈMIQUES

 

ENGINYERIES TÈCNIQUES:
 • Industrial
 • Informàtic de sistemes
 • Telecomunicacions
DIPLOMATURES:
 • Navegació Marítima
 • Radiolectrònica naval

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços