IMPULS DE LA LECTURA


Cicles Formatius

Els alumnes de 4t visiten cicles formatius

Imprimeix PDF

El passat dia 14 de maig van venir a la nostra aula els alumnes de 4t d’ESO i els vam explicar què podran aprendre si es matriculen a Gestió Administrativa.

Convocatòria de proves d'accés de grau mitjà i superior

Imprimeix PDF

 


PROVA ACCÉS GRAU MITJÀ DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


REQUISITS:

Per poder fer les proves d'accés de grau mitjà cal tenir complerts 17 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2012.

INSCRIPCIÓ: del 15 al 26 de març de 2012

● Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012

● Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores.

● Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d'abril de 2012

● Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 20 al 24 d'abril de 2012, fins a les 18 hores

● Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d'abril de 2012

Prova: 2 de maig de 2012, a les 16 hores (cal presentar-s'hi 30 minuts abans)

● Qualificacions provisionals: no més tard de l'11 de maig de 2012

● Qualificacions definitives: no més tard del 17 de maig de 2012

TAXES

● cicles de grau mitjà: 20,75 euros (amb bonificació per inscripció telemàtica: 18,70)

Estan exempts de pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial acreditativa:

● els membres de família nombrosa de categoria especial,

● les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,

● les persones subjectes a mesures privatives de llibertat,

● les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental.

El dia de la prova cal portar:

  1. L'original del DNI o del document equivalent d’identificació que permeti comprovar la identitat de l'aspirant.
  2. Si escau, la certificació de superació de la formació per a la preparació de les proves d’accés o del curs de preparació de la prova d’accés.
  3. Si escau, una còpia de la resolució de la sol·licitud de recursos addicionals per a aspirants amb necessitats específiques derivades de discapacitats.
  4. El material específic previst per fer la prova (s’haurà fet públic al tauler d’anuncis del centre i al web del Departament d’Ensenyament a partir de l'11 d’abril de 2012).

PER A MÉS INFORMACIÓ: cliqueu aquíPROVA ACCÉS GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL


REQUISITS:

Per poder fer les proves d'accés de grau superior cal:

● tenir complerts els 19 anys d’edat o bé complir-los durant l’any 2012

● o tenir complerts els 18 anys (o bé complir-los durant l’any 2012) i tenir el títol de tècnic o tècnica d'un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional o d'un cicle d’ensenyaments esportius del mateix grup ditineraris. El document justificatiu és el títol o resguard de sol·licitud del títol.

INSCRIPCIÓ:

● Inscripció: del 15 al 26 de març de 2012

● Últim dia de pagament de la taxa: 27 de març de 2012

● Presentació de la documentació a l'institut: del 10 al 17 d'abril de 2012, fins a les 18 hores

● Llista provisional de persones admeses i excloses: a partir del 19 d'abril de 2012

● Presentació de la documentació complementaria a l'institut: del 20 al 24 d'abril de 2012, fins a les 18 hores

● Llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 25 d'abril de 2012

Prova: 9 de maig de 2012, a les 16 hores (part comuna) i 10 de maig, a les 16 hores (part específica). Les persones aspirants s'han de presentar 30 minuts abans.

● Qualificacions provisionals: no més tard del 21 de maig de 2012

● Termini per presentar reclamacions: del 21 al 24 de maig de 2012

●  Qualificacions definitives: no més tard del 29 de maig de 2012

TAXES

● cicles grau superior: 33,40 euros (amb bonificació per inscripció telemàtica: 30,10)

Estan exempts de pagament de la taxa, amb la presentació de la documentació oficial acreditativa:

● els membres de família nombrosa de categoria especial,

● les persones que tenen una discapacitat acreditada igual o superior al 33%,

● les persones subjectes a mesures privatives de llibertat,

● les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental.

PER A MÉS INFORMACIÓ: cliqueu aquí

Pràctiques a l'empresa ERCROS

Imprimeix PDF

Els alumnes de cicles formatius de 2n GM de Manteniment Electromecànic, van anar a l’empresa ERCROS, per tal de conèixer més directament el funcionament del departament de manteniment elèctric.

Xerrada a 1r GS d'instal·lacions electrotècniques

Imprimeix PDF

El dia 4 de maig, l’empresa Plana Fabregat dedicada a la comercialització i instal·lació d’alarmes va fer un taller pràctic sobre la instal·lació i posada en funcionament d’una alarma amb l’alumnat de 1r de GS d’instal·lacions electrotècniques. Aquesta activitat va estar organitzada pel professor Jaume Ginovart que imparteix el Crèdit d’Instal·lacions Singulars amb l’objectiu d’apropar l’alumnat als professionals en actiu.

Aquesta activitat està dintre dels objectius del PAC 10-11.

Xerrada a CF sobre les funcions del Jutjat de Pau

Imprimeix PDF

El dia 14 de març, el Sr Jose Antonio Collazos, secretari del Jutjat de Pau de Flix, va fer una xerrada sobre les funcions del Jutjat de Pau. Aquesta activitat va ser organitzada per la professora de Dret, Sònia Gomes i estava dirigida a tots els alumnes de Secretariat, Gestió Administrativa i alumnes que fan el crèdit de FOL.

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços