Dates d'examens 2a avaluació batxillerat

Imprimeix

Ja podeu visualitzar les dates dels examens de la 2a avaluació de 1r i 2n de batxillerat.

1r batxillerat

2n batxillerat