IMPULS DE LA LECTURA


A l'InsFlix impulsem la robòtica

Imprimeix PDF

Actualment la robòtica educativa i el desenvolupament de projectes que incorporen dispositius programables ha esdevingut una activitat reeixida que parteix d’una llarga tradició del nostre país. Aquestes accions han estat en la línia de desenvolupament competencial del currículum de Tecnologies i han anat obrint diversos camins per desvetllar l’interès de l’alumnat envers els temes científics i tecnològics per orientar-los cap a estudis i professions d’aquest àmbit.

Aquest curs l’Ins. Flix continua amb el projecte pilot iniciat l’any passat pel Departament d’Ensenyament a la matèria de tecnologia de 4t d’ESO “IMPULSEM LA ROBÒTICA“ Tecnologies creatives a l'aula.

  • Els conceptes treballats fins ara han estat:
  • Components electrònics bàsics, motors, servos i es seu control amb la interfície arduino.
  • Control i automatització. Entrades/sortides digitals i analògiques.
  • Soldadura tova i complexionat elèctric.
  • Disseny i construcció d’objectes programats.
  • Programació amb IDE arduino basat en el llenguatge C++

Recull fotogràfic de la Fira de projectes del programa “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula” a la seu de CosmoCaixa que es va fer el passat 23 de febrer, on hi participarà tot l’alumnat de Catalunya implicat en aquest projecte amb el fi de de motivar els estudiants i proporcionar noves eines per a l'aprenentatge de la tecnologia.