IMPULS DE LA LECTURA


L'InsFLix, el primer de les Terres de l'Ebre

Imprimeix PDF
  • L’Experiència laboral es reconeix per a cursar estudis de Formació Professional.

  • L’Institut de Flix, el primer de les Terres de l’Ebre en organitzar proves telemàtiques.

Les persones treballadores que puguin acreditar experiència laboral en relació a cicles formatius d’almenys dos anys en el sector relacionat poden ser destinatàries del servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral.

Aquest servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits a través de l’experiència laboral que ofereixen Instituts del Departament d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre és una de les mesures flexibilitzadores que la Direcció General de la Formació Professional està impulsant. Aquest servei té la finalitat de facilitar la formació, millorar la qualificació, i fer possible l’adaptació entre les situacions personals i professionals.

Es complementa moltes vegades amb la preparació i presentació a les proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior.

Una mostra seria la iniciativa de l’Institut de Flix, que aquest any participarà en l’organització de les proves telemàtiques d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de treballadors de les empreses Ercros i Granero Vilarasau.

Facilitar la presentació telemàtica a aquestes proves és fruit del conveni singular signat amb aquestes empreses.

Els aspirants a la realització de les proves telemàtiques podran realitzar-les als mateixos espais de l’Institut de Flix, fent ús dels equipaments informàtics que disposen, facilitant-los poder realitzar les proves i conciliar la seva activitat professional, amb l’objectiu clar d’afavorir la seva inserció, reinserció i progressió laboral.


Febrer de 2018

Correu electrònic:

iesflix@xtec.cat

Telèfon i Fax

977 410 459

Carrer Salvador Espriu, 1

43750 - Flix

Edu3.cat logo Edu365.cat logo saga logo Logotip Xtec Logotip AMPA

Enllaços